15

Jak vidíme Měsíc ?

Oběh Měsíce kolem Země trvá necelý měsíc.

Prohlédni si, jak se postupně pro nás na Zemi 
v průběhu měsíce mění na obloze tvar Měsíce. 

Mění se podle toho, kam na něj dopadají sluneční paprsky.

Když Měsíc nevidíme, není osvětlená jeho část přivrácená k Zemi (4.)  

Potom Měsíc od malého srpečku postupně dorůstá až do úplňku.(2)  

A potom se přivrácená strana zmenšuje – Měsíc couvá až zmizí – tomu se říká NOV.

Zjisti a zapiš, ve které fázi je nyní Měsíc. Datum: . Fáze Měsíce : .