54

Přeješ si cestovat ?

Kam bys rád(a) cestoval(a) v naší republice?
Jaké tvary zemského povrchu můžeš podle mapy přibližně v těchto místech očekávat?
Proč bys rád cestoval?
Kterým dopravním prostředkem bys cestoval(a)?