48

Jak se lidé orientují na zemském povrchu ?

východní polokoule
západní polokoule

Ukaž si na glóbusu sever. 

Který přístroj ti ho může pomoci určit?


Prohlédni si znázornění světa, které vznikne rozdělením globusu na dvě části a jeho
převedením z koule na plochu.  
Tak vznikne mapa.


Jak se označuje světová strana, která:

je od severu na pravé straně mapy?
je od severu na levé straně?
je na protilehlé straně k severu?

západní polokoule                    východní polokoule