56

Jak se opalovat v zimě ?

PRVNÍ

                   PRVNÍ                                  DRUHÝ

DRUHÝ

Jak se mají lidé chovat při delším pobytu na slunci v zimě? Napiš s kým souhlasíš a zdůvodni své rozhodnutí: