70

Které jsou výhody a nevýhody cestování ?

 

Do které země bys chtěl(a) cestovat?
Kterým dopravním prostředkem?
Na jak dlouho bys chtěl(a) cestovat?

 

Které výhody a které nevýhody by s tím cestováním byly spojeny. Uveď aspoň 5 příkladů. 

                                Výhody                                                                     Nevýhody