65

Jak můžeme cestovat po okolí ?

 

Porovnej výhody a nevýhody
cestování autem a na kole.  
Přiřaď uvedené výhody a nevýhody
ke dvěma způsobům cestování.

 

 

Čemu bys dal(a) přednost a proč?
Znečišťování ovzduší
Větší vzdálenost
Podrobnější poznávání okolí
Pohodlí
Spotřeba paliv
Zdravý pohyb, čistý vzduch
Povrchnější poznávání okolí
Kratší vzdálenost
Jízda autem
Jízda na kole