65

Jak můžeme cestovat po okolí ?

 

Porovnej výhody a nevýhody
cestování autem a na kole.  
Přiřaď uvedené výhody a nevýhody
ke dvěma způsobům cestování.

 

 

Čemu bys dal(a) přednost a proč?
Znečišťování ovzduší
Pohodlí
Kratší vzdálenost
Větší vzdálenost
Zdravý pohyb, čistý vzduch
Podrobnější poznávání okolí
Spotřeba paliv
Povrchnější poznávání okolí
Jízda autem
Jízda na kole