65

Jak můžeme cestovat po okolí ?

 

Porovnej výhody a nevýhody
cestování autem a na kole.  
Přiřaď uvedené výhody a nevýhody
ke dvěma způsobům cestování.

 

 

Čemu bys dal(a) přednost a proč?
Spotřeba paliv
Pohodlí
Větší vzdálenost
Kratší vzdálenost
Podrobnější poznávání okolí
Povrchnější poznávání okolí
Znečišťování ovzduší
Zdravý pohyb, čistý vzduch
Jízda autem
Jízda na kole