29

Jak různý je povrch souše ?

 

Na souši je povrch Země velmi různý.

Ke slovům přiřaď obrázky: 

Rovina
Pahorkatina
Hory
Velehory
Jaký je tvar zemského povrchu v tvém okolí? Kterým slovem se označuje?
Nakresli tvar zemského povrchu v okolí a kresbu vlož sem: