7

Uveď 3 zásady pro zdravý pobyt na sluníčku :

 

1.
2.
3.