72

Kde v okolí je památný strom ?

Lidé si odedávna velmi vážili stromů a staré stromy uctívali
a chránili. Dnes jsou památné stromy chráněny zákonem. 

Odhadni a označ stáří lípy na obrázku.

Proč si asi lidé stromů vážili?
Může kdokoliv tomuto stromu prořezat větve?

Takových památných stromů je v naší republice téměř 27 000. 
Zjisti, zda je takový památný strom také ve vaší obci nebo blízko vás.

Jaký je to druh stromu?
Zjisti, jak se jmenuje a kolik mu je asi let.