59

Jaké jsou důsledky velkých změn v krajině ?

Lidé způsobili v krajině různé změny a potom se divili, že zmizela celá řada druhů.

Přiřaď obrázky k uvedeným změnám v prostředí.

narovnání potoka
velké množství chemikálií
znečištění ovzduší

Napiš, proč tam rostliny přestaly žít nebo zahynuly.

Narovnání potoka:
Množství chemikálií
Znečištění ovzduší