20

Jak působí voda na půdu ?

 

Proveď pokusy:

1. Připrav si hromadu půdy a nalej na ni z výšky proud vody z konve.

Co jsi napodobil (a)?
Co se v hromadě půdy vytvořilo?
Co se s půdou stalo?

 

2. Hromadu půdy pokryjte drny s trávou a vylejte stejným způsobem vodu na tuto hromadu. Porovnejte s prvním pokusem.

Jaký byl rozdíl?
Vyvoď závěr z pozorování: