14

Jak protéká voda různou půdou

Podívej se, jak se různě dostává do půdy voda podle toho, jak velké jsou částečky hornin, které tvoří půdu.

Protéká voda různými půdami stejnou rychlostí?