39

Co půdu chrání?

Podívej se na obrázek a doplň odpovědi.

Půdu zpevňují
V které půdě se pohybuje voda rychleji?
Co se stane, když lidé rostliny odstraní?