1

Pozoruj půdu

1. Dej na jednu misku trochu sypkého písku, na druhou misku kámen a na třetí misku trochu půdy. Přikryj misky suchým sklem a dej je na teplé místo. Po chvíli porovnej skla, kterými byly misky přikryté.

Změnilo se něco na skle nad kamenem?
Změnilo se něco na skle nad suchým pískem?
Změnilo se něco na skle nad půdou?
Popiš pozorování:
Vyvoď závěr. Co je v půdě?

 

2. Dej další trochu půdy do misky s vodou a pozoruj. Co můžeš z pozorování vyvodit?

Popiš pozorování:
Vyvoď závěr. Co je v půdě?

 

3. Nech trochu půdy vyschnout a pokus se oddělit jednotlivé její částečky. Jsou všechny částečky stejné?

Čím se liší?