Přírodní zdroje a energie

Využívání energetických přírodních zdrojů

Význam a způsoby využívání fosilních paliv

Problémy spojené s využíváním fosilních paliv

Využívání jaderné energie

Využívání vody, větru, slunečního záření

Příklady současných možností a způsobů získávání energie