10

Drátkový stromeček na kameni

Co potřebuješ? měděný drátek libovolné tloušťky (nepříliš silný, abys s ním mohl(a) dobře manipulovat), korálky s dírkou, aby jimi šel drátek prostrčit, oblázek z potoka pro upevnění stromečku.

Postup práce: Nastříhej si asi 10 – 15 třiceticentimetrových kousků měděného drátku. Na drátek navlékni korálek. Korálek posuň doprostřed drátku, oba konce drátků přilož k sobě a drátkem otáčej po směru hodinových ručiček, stále stejným směrem, dokud jej celý nezatočíš a korálek je upevněn a nehýbá se. Takto si stoč všechny připravené drátky s korálkem. Dej je všechny k sobě a horní polovinu stromečku opět stoč společně pevně jedním směrem- tím vytvoříš kmen stromečku. Spodní část rozděl podle členitosti kamínku a v podobě kořenů jimi tvar pevně opleť, omotej tím podkladový kámen a upevni. Přebytečné drátky zatoč a dole odstřihni.

Prohlédni si vzor.