7

Sestav si draka a sleduj, jak se pohybuje

Můžete sestavit několik různých draků a porovnat, jak létají.

Návody získáš na adresách: