2

Pletené košíky ze starých novin

Vyrob si košík podle vzoru.

Připrav si noviny, lepidlo na papír, špejli.

Nejdříve si nastříhej novinový papír na pruhy cca 8-12 cm široké a přes
špejli stočí do roličky. Nevhodné jsou lesklé noviny a letáky. Začni v rohu
a přes špejli papír stáčej, na konci zalep, aby rolička držela stažená a špejli
vytáhni. Pokud má papír bílý okraj, stáčej tak, aby byl dál od sebe, protože
po srolování je rolička bílá a můžeš výrobek natírat i světlejšími barvami.
Roličky se navazují tak, že se do sebe jednoduše zastrčí. Při navazování
užší okraj roličky trochu potři lepidlem a zasuň do širšího okraje té předchozí.

Proplétej roličky do základního kříže a jednou krajní začni oplétat dokola.

Hotový výrobek natři barvou.

Výrobek můžeš vyfotografovat a fotografii vložit sem: