22

Zjisti z tajenky

Jakým slovem se označuje, když voda odnáší části zemského povrchu? Zjisti z tajenky:

Uveď opak slov:

Malý:
Dlouhý:
Krátký:
Tam:
Malý:
Je to
Uvaž, co všechno může odnášet části zemského povrchu