24

Jak vznikla žula a čedič ?

Prohlédni si dobře obrázek a doplň věty o slova "menší" a "větší"a o příklady hornin:

V hlubinách Země je žhavé magma. Jsou to roztavené látky, ze kterých se vytvářejí různé nerosty a.horniny.

Sleduj podle obrázků,  jak  vzniká žula a jak čedič.

Doplň na správné místo slova:  větší,  menší,  čedič, žula

Pod zemským povrchem magma tuhne pomalu a vzniká hornina s částmi nerostů, například .

Na povrchu Země magma tuhne rychleji a vzniká hornina s částmi nerostů, například .