30

Z čeho tedy vzniklo uhlí ?

 

 

Uhlí je součástí neživé přírody, ale za velmi dlouhou dobu se vytvořilo z .

 

Černé uhlí je starší a vytvořilo se z pravěkých (fosilních) stromovitých kapradin, přesliček a plavuní, které na Zemi rostly před stamiliony let, to znamená před nepředstavitelně dlouhou dobou.

O něco později (před desítkami milionů let) rostly na povrchu Země předchůdci jehličnanů a z nich podobně vzniklo hnědé uhlí.