21

Jak voda přetváří povrch Země ?

 

Prohlédni si, jaký je výsledek změny hornin působením vody po tisíce let.

Napiš, jak voda za dlouhou dobu mění zemský povrch.