23

Jak působí vítr ?

 

Představ si prudký vítr.

Jak může působit na skálu?
Jak může působit na písek?
Co utváří povrch pouště?

 

Jak dlouho působí vítr?

Vyber časový údaj, který pokládáš za správný: