25

Co vidíme na povrchu země ?

Jak se nazývá útvar na povrchu, který vznikne z látek z hlubin Země?


Zjisti, jakým slovem se označují látky, které se dostávají 
z hlubin země nahoru. Slovo slož ze dvou slabik:
druhá slabika slova "malá" a první slabika slova "vaše".

Vyluštěné slovo je:

Uvaž, co je příčinou toho, že žulové skály 
můžeme vidět i na povrchu Země.

Napiš některé slovo, které vystihne, jak dlouho probíhají změny na povrchu země: