29

A kdy se na Zemi objevil člověk ? A kdy člověk objevil uhlí ?

Postupně zvětšuj obrázky a napiš číslo obrázku doby, ve které žijeme.

                       1.                                2.                                     3.                                    4.

                       5.                                6.                                     7.