17

Co vznikne zvětráváním skály ?

Co vzniká postupným zvětráváním skály za velmi dlouhou dobu?

Zatrhni, co si přestavuješ pod "po velmi dlouhou dobu".

Co vzniká za podobně dlouhou dobu naopak zpevňováním písku ?

Usuď a označ, co je správné. Pískovec je: