62

Jak se místa po vytěžení uhlí skutečně změnila

Podívej se na fotografie míst, kde se taková přání i na velké ploše splnila.

Načrtni si obrys mapy ČR a přibližně zakroužkuj taková místa na mapě.

Co vzniklo na místě bývalého povrchového dolu?
Svůj výkres sem vlož.