65

Použij mapu

Nakresli si obrys mapy naší republiky a zakresli do ní červenou tužkou oblasti, kde jsou velké povrchové doly.

Modrou tužku použij na místa, kde se uhlí těží v hlubinných dolech.

 

Hotový obrázek vlož sem.