64

Nejsou jen povrchové doly

 

Prohlédni si, jak se těží vrstva černého uhlí z podzemí.

Kde se u nás těží černé uhlí?
Kde jsou u nás hlubinné doly?
Jak působí tato těžba uhlí na prostředí?