66

Jak poznáme místa těžby ropy

Odhadni, k čemu se používají zařízení na obrázku.
Zjisti, kde je možno u nás vidět tato zařízení.
Máme v naší republice dostatek zdrojů ropy a zemního plynu?
Odkud tyto zdroje získáváme?
Jak se jmenuje potrubí pro vedení ropy?
Proč se pečlivě střeží, aby do prostředí neunikala ropa?
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Petroleum_industry_in_the_Czech_Republic#/media/File:Koryčany