36

Z čeho jsou výrobky ?

 

Ke slovům přiřaď na správná místa obrázky:

magnetit (magnetovec)
ocel
železo
nůž
přírodní zdroj
surovina
materiál
výrobek

 

Magnetovec ( čili magnetit) je minerál, který obsahuje železo.

Co to znamená, že je minerál?