41

Jaká jsou zaměstnání ?

 

Jak se označuje zaměstnání člověka, který získává z přírody rudy a uhlí?
Jak se označuje zaměstnání člověka, který získává z rudy kovu surovinu?
Jak se jmenuje zaměstnání člověka, který vyrábí různé výrobky z kovů?

 

 

Uveď příklady dalších zaměstnání, která ti umožní získat nůž: