40

Jak vzniká výrobek ?

Přiřaď na správná místa obrázky, které vyjadřují, co se kde zpracovává.

Důl
Strojírenský podnik
Ocelárna
Huť - vysoká pec
Těžba rudy
Vytavení železa
Výroba oceli
Výroba nože

Přiřaď k sobě správně dvojice slov:

Ocel
Nůž
Železná ruda
Surové železo
Přírodní zdroj
Surovina
Upravená surovina - materiál
Výrobek