40

Jak vzniká výrobek ?

Přiřaď na správná místa obrázky, které vyjadřují, co se kde zpracovává.

Ocelárna
Důl
Strojírenský podnik
Huť - vysoká pec
Těžba rudy
Vytavení železa
Výroba oceli
Výroba nože

Přiřaď k sobě správně dvojice slov:

Nůž
Železná ruda
Surové železo
Ocel
Přírodní zdroj
Surovina
Upravená surovina - materiál
Výrobek