39

Co se z čeho vyrábí ?

 

Odvoď, které suroviny (kovy) se získávají z uvedených rud. 

Zařaď příklady výrobků z těchto kovů:  dráty, střešní krytiny, barvy, zdroj energie, akumulátory, trubky, šperky, mobily

přírodní zdroj  suroviny výrobky                                                                                                                   
z měděné rudy  
z uranové rudy  
z olověné rudy  
ze stříbrné rudy