52

Jaký význam mají teplárny a elektrárny ?

 

Proč obvykle spalujeme uhlí?
Co se uvolňuje při spalování uhlí do ovzduší?

Jaký rozdíl je mezi teplárnou a elektrárnou?

Doplň, co se v těchto zařízeních vyrábí a co se s výrobkem (produktem) dělá.

Výrobní zařízení

  Výrobek-produkt   K čemu je
Teplárna
  Elektrárna