53

K čemu je ropa a zemní plyn ?

 

Uveď, k čemu se používá ropa.

Ropa se využívá

 

K čemu se používá zemní plyn?

Zemní plyn se využívá
Co se uvolňuje při spalování ropy a zemního plynu?
Na co se může převádět teplo?
Je pravda, že sběrem plastů šetříme ropu?
Vysvětli: