68

Jak technika snižuje znečištění ovzduší ?

 

Dnes se v továrnách a v elektrárnách používají technická zařízení, která zachycují nečistoty vznikající při spalování uhlí.
Jistě jsi jejich názvy někdy slyšel v různých zprávách.

Zkus si vzpomenout a z navrhovaných slov vyber dva názvy pro označení technických zařízení pro ochranu ovzduší.
Tato dvě slova označ:

 

Porovnej se svými kamarády.

Proč je důležité tato zařízení budovat?