70

Jak ty můžeš omezit používání uhlí

 

Ve většině našich elektráren se k získávání elektrické energie využívá uhlí.

Uvaž, jak ty můžeš přispět ke snižování znečištění ovzduší.
Proč má význam připravit si k vypínači světla tabulku s nápisem „Nezapomněl si zhasnout?“
Připrav si takovou vtipnou tabulku, vyfotografuj ji a vlož sem.

 

Jakým jednáním ještě můžeš přispět k šetření energie? Uveď alespoň 2 příklady: