35

Kdo zkoumá zemský povrch ?

 

Někteří lidé zkoumají zemský povrch a zjišťují, kde jsou různé nerosty a horniny.

Takové odborné zkoumání se označuje jako věda

Zjisti z tajenky, jak se jmenuje věda, která se zabývá zemským povrchem.

 

1. Zmenšený model planety Země:
2. V pořadí 3. planeta sluneční soustavy:
3. Přístroj, kterým určujeme světové strany:
4. Slovo souznačné pro vesmírná tělesa (Merkur, Venuše,…):
5. Nejdelší rovnoběžka na planetě Zemi:
6. Věda zabývající se počasím a jeho předpověďmi:
7. Velmi rychlý pohyb vzduchu, který dokáže ničit domy:
8. Nejúrodnější tmavá půda, bohatá na živiny, je zejména v nížinách: