33

Některé nerosty jsou krásné

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CrownBohemia3.jpg  K. Pacovsky Own work (CC BY-SA 4.0)

Prohlédni si různé barevné nerosty.

             achát(křemen)                       granáty                         diamant                        Svatováclavská koruna

Achát
Jakým slovem se často takové nerosty označují?
K čemu se používají?