50

Které horniny se často využívají ?

Zjisti, ze kterého přírodního zdroje se připravuje pálené vápno a kde se využívá.

Vápno se vyrábí pálením z .
Pálené vápno se využívá


Zjisti z tajenky, jak se nazývá místo, kde se těží hornina pro výrobu vápna:
Použij vždy první písmeno.

Nejteplejší roční období:
Jiné slovo pro šaty:
Část roku:
Místo, kde se těží hornina pro výrobu vápna se označuje vápencový
Který přírodní zdroj je základem pro výrobu skla?
Jak se jmenuje místo, kde se těží tato hornina?
K čemu se používá štěrk?
K čemu se využívá cihlářská hlína?