57

Jak se mění prostředí v průběhu času ?

Malý lom na stavební kámen už nebyl potřebný a lidé ho opustili.

Co se s touto změněnou částí přírody stane? Zůstane stále stejná?
Co způsobilo změnu původního lomu?

 

Zatrhni jednotky času, které tato změna ve skutečnosti trvá:

Zapiš měřítko času, kdy už činnosti lidí nebudou téměř vůbec patrné.