72

Jak můžeme snížit poškozování krajiny ?

 

Pro výrobu skla je potřebný čistý písek. Při výrobě 1 t skla z písku se spotřebuje přibližně 600 kg písku.

Kolik písku je třeba vytěžit pro výrobu 10 kg skla?
Zjisti hmotnost některé skleněné láhve a uveď, kolik lahví by se přibližně vešlo do 10 kg skla.
Kolik kg skla přibližně vytřídíte doma za 1 týden?
Na kolik nových lahví by to přibližně stačilo?
Kolik písku z přírody jste ušetřili?

 

Navíc při těžbě písku vznikají v přírodě odpady (shrnutá půda, kameny apod.). Na 600 kg písku vznikne přibližně 200kg odpadu. 
Ten vůbec nevznikne, když se využije recyklované sklo.

Kolik odpadů v krajině nevznikne tvým přičiněním?