73

Sběrem šetříme přírodní zdroje

 

Při výrobě skla ze starého skla se spotřebuje méně energie, než při výrobě skla z písku.
Sbíráním a tříděním starého skla šetříme dokonce dva přírodní zdroje.

 

Kterou surovinu pro výrobu skla šetříme?
Který zdroj energie potřebný pro výrobu skla šetříme?

 

Kterou látku z přírody šetříš, když sbíráš plasty?
Jak se cizím slovem označí, že se plasty znovu využívají?
Proč se sebraným a vytříděným plastům říká druhotná surovina?
Který odpad se dává do této sběrné nádoby?