9

Vylušti další odborný název

 

Žulu, čedič a mnoho dalších pevných látek na povrchu země tvoří více nerostů.

J Hůla

 

Zjisti z tajenky, kterým slovem se takové látky označují:

Jezdí se tam na lyže:
Kapalina nerozpouštějící se ve vodě:
Opak hrbolatý:
Opak slova vaše:
Jiné slovo pro zprávy:
Menší číslice než jedna:
Jiné slovo místo pak:

Pevné části zemského povrchu z více nerostů jsou .