8

Vylušti odborný název - pokračování

Někdy se místo slova minerál používá jiné slovo, zjisti ho také z tajenky:

 

J Hůla
Velké auto k dopravě věcí:
Žena, která má svátek na Štědrý den:
Opak slova nerovný:
Zvíře, které dělá í – á:
Jedničku a 2 nuly:
Používá se k práci na polích místo koní:

 

 


Pevné části na povrchu země z jedné látky jsou     neboli   .