7

Vylušti odborný název

 

Pevné látky na povrchu země, které tvoří jedna látka, jsou  sůl, živec, slída , křemen a další.

 

Zjisti z tajenky, kterým odborným slovem se takové látky označují:

Co je menší množství slané vody, než oceán:
Místo spojky a můžeme napsat spojku:
Lidská dolní končetina:
Co pohání mrazničku:
Opak slova nerad:
Jinak a dlouze slovo potom:
Po jaru přijde:

 

 

Jaké slovo jsi vyluštil(a)?