10

Porovnej tvar minerálů

Čisté minerály vytvářejí různé typické tvary – krystaly.

Prohlédni si krystaly křemene, soli a pyritu.

            křemen (křišťál)                                          pyrit                                                     sůl    

Krystal křemene
Krystal pyritu
Krystal soli
Z kolika látek jsou krystaly?
Čím se krystaly nerostů liší?