12

Pozoruj skalní útvary

                                                                                                                   čedič                                  žula

Žula
Čedič

Horniny vytvářejí skalní útvary, které jsou u nás
typické pro některé krajiny.

Porovnej skalní útvar tvořený žulou a skalní útvar
tvořený čedičem.

 

 

 

Jsou tvary skály ze žuly a z čediče stejné?
Kde je od vás nejbližší skalní útvar?
Pokus se zjistit, která hornina ho tvoří.